Predstavnici grupe građana „Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru“ traže da učestvu u radu Gradskog vijeća

Predstavnici Neformalne grupe građana „Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru“, na današnjoj su konferenciji za novinare, predstavili aktivnosti koje su do sada preduzeli u cilju zaustavljanja nezakonitih izmjena i dopuna Prostornog plana na lokalnoj i kantonalnoj razini. Ujedno su najavili i svoje sljedeće korake koje namjeravaju preduzeti usljed nezakonitog usvajanja Prostornog plana HNK-a, a zbog kojeg se svakodnevno suočavaju s brojnim posljedicama koje ugrožavaju njihove i živote njihovih porodica.

U proteklom periodu, predstavnici NGG „Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru“ održali su sastanke sa gradskim vijećnicima, ali i dijelom poslanika u Skupštini HNK-a. Pismenu podršku je dalo i potpisalo 29, od ukupno 35 vijećnika. Potpise podrške nisu dali (Vlatko Marinović, Marko Novak, Zlatko Guzin, Salem Marić, Haris Nazdraić i Jasmin Pandur).  U skladu s Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i Statuta Grada Mostara službenu Inicijativu prema predsjedniku Gradskog vijeća uputio vijećnik Velibor Milivojević. Tom je prilikom zatraženo da se na tematskoj sjednici dozvoli sudjelovanje po jednog predstavnika iz svakog od sedam naselja kako bi iznijeli probleme s kojima se suočavaju. Ujedno su i predstavnici NGG „Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru“ predsjedniku Gradskog vijeća podnijeli zasebne zahtjeve za prisustvo i obraćanje na sjednici.

„Uporedo sa održavanjem sastanaka sa vijećnicima održali smo sastanke i sa minstrima Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK.a i ministrom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a. Pokrenuli smo zvaničnu inicijativu prema Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za usvajanjem kantonalnog zakona o principima lokalne uprave i samouprave i dobili smo odgovor da se federalni zakon primjenjuje na cijelom prostoru federacije i da inicijativu za osiguranje prava građana na sudjelovanje u lokalnoj samoupravi putem mjesnih zajednica, odnosnu primjenu federalnog zakona, inicijativom zatražimo od grada Mostara jer jedinica lokalne samouprave nam mora osigurati ova prava“, poručuju iz NGG „Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru“.

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, zatraženo je i od Ministarstva građenja i prostornog uređenja da dostave informaciju je li Grad Mostar zatražio i dobio suglasnost ministarstva za izmjene koje je od 2012. godine do danas izvršio u tri navrata.

„Odgovor nismo dobili ni nakon mjesec i pol dana, što znači da ga nismo dobili  ni nakon isteka zakonskog roka. Od istog Ministarstva smo zatražili da u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi zatraži od Ustavnog suda Federacije BiH ispitivanje ustavnosti izmjena i dopuna Prostornog plana Mostara. Odgovor na ovaj zahtjev, je li uopšte upućen prema Ustavnom sudu Federacije BiH, također nismo dobili“, kazali su predstavnici NGG „Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru“.

Inače, predstavnici sedam mostarskih naselja juče su učestvovalina Javnoj raspravi o Nacrtu dopuna Prostornog plana HNK-a, te iskoristili priliku da ulože svoje komentare.

S obzirom na trenutnu situaciju, građani sedam mostarskih naselja još jednom pozivaju lokalnu vlast da što prije zakaže tematsku sjednicu,, na kojoj bi i mještani kojima su životi ugroženi imali priliku reći s kakvim se problemima mjesecima suočavaju. Ujedno pozivaju i gradonačelnika Grada Mostara da podrži učešće građana na tematskoj sjednici i na taj način zaštititi njihove interese.

Mještani sedam mostarskih naselja pozivaju i kantonalne vlasti da se prilikom usvajanja dopuna Prostornog plana HNK-a pridržavaju zakona i ne dozvole usaglašavanje Prostornog plana HNK-a s Prostornim planom Grada Mostara i ostalih jedinica lokalne samouprave koje u zakonskom roku nisu izvršile usklađivanje svojih  prostornih planova sa prostornim planom HNK-a.

(NovaSloboda.ba)