Vlada usvojila Program rada za 2024. godinu i imenovala direktora ZZO HNK-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade za 2024. godinu, kojim su utvrđeni prioritetni ciljevi u tekućoj godini. Takođe, jednoglasno je za direktora Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNK-a imenovan Andrej Čović. Vlada je usvojila i Zaključak koji se odnosi na utvrđivanje visine toplog obroka za sve korisnike budžeta.

Usvojen je i Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a utvrđenih kantonalnim budžetom za 2024. godinu s pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” u ukupnomu iznosu od 8.892.961,25 KM.

Vlada je Ministarstvu saobraćaja i veza HNK-a odobrila način implementacije novčanih sredstava osiguranih u Planu i programu Uprave za ceste za 2024. godinu kojim je predviđena uplata 2.705.000 KM za izgradnju, obnovu i sanaciju cesta jedinicama lokalne samouprave na prostoru HNK-a.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju novčane naknade osobama ometanim u psihofizičkomu razvoju i s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, a osposobljenim za rad za vrijeme čekanja na zaposlenje. Za tu su namjenu osigurana dodatna budžetska sredstva, te je dosadanji mjesečni iznos uvećan sa 100 na 200 KM, a tu će pomoć koristi ukupno 200 osoba s područja kantona.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata tog ministarstva za prošlu godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, usvojeni su Informacija o realizovanju elektroenergentskog bilansa za 2023. i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2024. godinu na području HNK-a. Usvojeni su i Informacija o realizovanju prometa naftnih derivata za 2023. godinu, te Plan njihova prometa za tekuću godinu. Iz istog resora, usvojen je i niz odluka o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana u Mostaru, Stocu, Jablanici i Čitluku, te date saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesijama za eksploatiaanje tehničko-građevinskog odnosno arhitektonsko-građevinskoga kamena u Mostaru i Jablanici.

Na sjednici je usvojeno više odluka o utrošku novčanih sredstava na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice HNK-a u iznosu od 570.000 KM. Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prihvaćen je Program utroška za finansiranje projekata osavremenjivanja sistema zemljišne administracije u kantonu.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, uz niz usvojenih odluka, usvojen je i Plan zaštite od požara HNK-a, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024. godini. Jednoglasno je prihvaćen i Izvještaj o radu kantonalne Komisije za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda u 2023. godini.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac za prošlogodišnji period, kao i Plan rada te ustanove za 2024. godinu.

(NovaSloboda.ba)