Preminuo Dževad Jahić, istaknuti bosanskohercegovački lingvist

Istaknuti  bosanskohercegovački lingvist Dževad Jahić umro je danas u 76. godini. 

Vijest o njegovoj smrti objavio je predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sanjin Kodrić na Facebboku. 

“Bio je naš najznačajniji lingvist-bosnist. Plemenit i dobar čovjek, učitelj i prijatelj. Bog dragi neka mu bude milostiv”, napisao je Kordić.

Jahić je rođen 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu završio je 1973. godine. Magistarski rad pod nazivom “Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 1981. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu radi od 1975. Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. godine za redovnog profesora na predmetima Istorijska gramatika i Istorija bosanskog književnog jezika. Od 1989. do 1993. godine bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti na Katedri slovenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog zanimanja su dijalektologija, istorija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filolog, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Slavjanskoje slavjanovedenije, Pregled, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa). Član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavio se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama.

Informacije o komemoraciji, dženazi i ukopu biće naknadno objavljene.

(Fena)