Dan otvorenih vrata: Nekoliko stotina maturanata posjetilo Univerzitet”Džemal Bijedić” u Mostaru

Dan otvorenih vrata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održan je u utorak na platou iza rektorata u univerzitetskom kampusu.

U okviru programa, nekoliko stotina maturanata koji su iskazali zanimanje za upis posjetilo je Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i informativne pultove fakulteta, univerzitetskih studija. gdje su se dodatno informisali i edukovali o radu Univerziteta i mogućnostima studiranja na fakultetima ili univerzitetskim studijima koje planiraju upisati u skladu sa svojim afinitetima.

Uz navedeno, maturanti su imali priliku posjetiti i info pultove Ureda za međunarodnu saradnju, Univerzitetske biblioteke i Unije studenata.

Tokom trajanja Dana otvorenih vrata, nastavno osoblje i studenti bili su na raspolaganju maturantima za sva pitanja i informacije, te su ih informisali o uslovima za upis na određenim fakultetima ili univerzitetskim studijima, zatim o nastavnim planovima i programima, organizaciji i načinu izvođenja nastave, kao i o karijernim mogućnostima koje je moguće ostvariti nakon završetka studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad prof. dr. Amela Piralić naglasila je kako Univerzitet kontinuirano radi na usavršavanju i usklađivanju postojećih studijskih programa s potrebama tržišta, ali i izradi novih studijskih programa koji su potrebni i deficitarni na tržištu rada.

Pored tradicionalnih studijskih programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u novoj akademskoj godini Univerzitet nudi dva nova studijska programa na I ciklusu studija i četiri studijska programa na II ciklusu studija, izjavila je prof. dr. Piralić.

Rekla je i kako rast i razvoj tehnoloških dostignuća zahtjeva stalna usklađivanja i prilagođavanja praktičnim potrebama poslodavaca, zbog čega je ove godine ponuđen novi studijski program Mašinstvo na Mašinskom fakultetu.

“Novi studijski program Pedagogija i specijalna pedagogija na Nastavničkom fakultetu nudi dva usmjerenja. Usmjerenje Pedagogija ima za cilj edukaciju stručnjaka koji  će biti osposobljeni da kvalitetno, kompetentno i samostalno obavljanje poslova profesora pedagogije i profesora specijalne pedagogije na nivoima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja stičući zvanje profesor pedagogije. Izborom usmjerenja specijalna pedagogija, studentima se pruža mogućnost sticanja zvanja bachelor edukacijske rehabilitacije (defektolog). Ovaj studijski program ima za cilj edukaciju kadrova koji će biti sposobni obavljati zadatke savjetodavnog i terapijskog rada u vaspitno- obrazovnim, zdravstvenim, javnim institucijama u radu sa djecom, adolescentima i odraslima sa posebnim potrebama”, dodala je prof. dr. Piralić.

Nakon programa na platou iza rektorata, za maturante je upriličen obilazak fakulteta i univerzitetskih studija u okviru koga su imali priliku posjetiti laboratorije, dvorane, institute, učionice i amfiteatre u kojim se izvodi nastava. Tokom obilaska, predstavljeni su kadrovski i infrastrukturni resursi kojim raspolažu fakulteti i univerzitetski studiji na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

(Fena)