UP FBiH: Pravilnik o obaveznom označavanju tečnih naftnih goriva u BiH potrebno je doraditi

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u načelu podržava donošenje Pravilnika o obaveznom označavanju (markiranju) tečnih naftnih gorivau BiH i uređenje ovih pitanja u skladu sa propisima iz oblasti vanjskotrgovinske politike Bosne iHercegovine, koji se odnose na  standardizacijui kvalitet tečnih naftnih goriva, ali insistira na njegovoj doradi i značajnijem uključivanju stručnjaka i zainteresirane javnosti u izradu konačnog teksta dokumeta, saopšteno je iz UP FBiH.

UP FBiH naglašava da se radi o izuzetno važnom propisu, te ga je stoga morala pratiti odgovarajuća, detaljna fiskalna procjena, posebno s aspekta ostvarivanja javnih prihoda i interesa države iostvarenja prihoda budžeta po ovom osnovu.

„Smatramo da sistem donošenja Pravilnika nije bio dovoljno transparentan, nismo imali priliku učestvovati u njegovom kreiranju, dati svoje prijedloge i sugestije za njegovo poboljšanje. Ukoliko se Pravilnik usvoji u predloženom obliku biće to još jedan dodatni parafiskalni namet na teret, ionako previše opterećenih, privrednih subjekata u FBiH“, ističu iz UP FBiH.

U UP FBiH smatraju predložena rješenja u smislu delegiranja nadležnosti za “usluge označavanja (markiranja)” pravnoj osobi ili konzorciju pravnih osoba nisu dobra, posebno to nije dobro regulis,ati podzakonskim aktom ili odlukama jednog ministarstva, jer se radi o izuzetno odgovornoj i finansijski zahtjevnoj aktivnosti te sugerišu da se ova oblast uredi posebnim zakonom.

„Takođ, r smatramo da kaznene odredbe u predloženom Pravilniku nisu dobro riješene. Smatramo da ih treba dodatno urediti na način da se strožije kažnjavaju oni koji ne poštuju odredbe Pravilnika. Smatramo da bi to sigurno uticalo na odgovornije ponašanje subjekata uključenih u postupanja previđena Pravilnikom“, naglašavaju iz UP FBiH.

Prijedlog Pravilnika o obaveznom označavanju (markiranju) tečnih naftih goriva u BiH pripremilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u utorak bi se o navedenom pravilniku i njegovim odredbama trebala izjasniti i Vlada FBiH, zbog čega UP FBiH blagovoremeno reaguje i traži od Vlade FBiH da ove i druge primjedbe vezane za stupanje na snagu ovog Pravilnika analizira i uvrsti u mišljenje koje  će dostaviti resornom ministarstvu u Vijeću ministara BiH.

(NovaSloboda.ba)