Banke u BiH očekuju rast potražnje za kreditima

Banke u Bosni i Hercegovini očekuju da će drugi kvartal ove godine biti obilježen rastom potražnje stanovništva i privrede za kreditima, pokazuje anketa Centralne banke BiH o kreditnoj aktivnosti bh. banaka.

U prvom kvartalu 2024. godine, kako se navodi, došlo je do rasta potražnje stanovništva za stambenim, kao i za potrošačkim i nenamjenskim kreditima, u odnosu na prethodni kvartal.

Banke, takođe, predviđaju da će u drugom kvartalu doći do pooštravanja standarda za potrošačke i nenamjenske kredite stanovništvu, ali da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim i za dugoročnim kreditima i/ili kreditnim linijama. 

Potražnja preduzeća za kreditima rasla je u prvom kvartalu 2024. godine. Prema izvještajima banaka, potražnja za dugoročnim kreditima veća je od potražnje za kratkoročnim kreditima. 

U  prvom kvartalu 2024. godine došlo je do neznatnog pada udjela odbijenih zahtjeva za kredite preduzećima u odnosu na prethodni period.

U istraživanju je anketirano osam banaka, a stopa odgovora na anketu bila je 100 posto.

(Fena)