Direktor IDDEEA BiH učestvovao kao predavač na Identity Week konferenciji

Profesor dr. Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH), bio je istaknuti predavač nasvjetski priznatoj ldentityWeek konferencijiiz oblasti identifikacionih dokumenata i digitalnih rješenja u Amsterdamu, koja prikazuje potencijal pouzdanih rješenja identiteta, saopšteno je iz IDDEEAe BiH..

Na panelu, pod nazivom „Inovacije za nacionalne lične karte: Sigurnost dokumenata“, direktor Badnjević je govorio zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Estonije, SIA organizacije (Secure Identity Alliance) i inicijative advokata za digitalna prava. Tom prilikom, predstavio je inovativna rješenja koja je IDDEEA BiH razvila za građane Bosne i Hercegovine.

Konferencija se održava još od 2008. godine i okuplja više od 4.000 učesnika iz državnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva, sa predstavnicima iz više od 70 zemalja. Ove godine, konferencija se bavi mogućnostima i izazovima za dobavljače, potrošače i državni sektor u digitalnom svijetu, pregledom aplikacija za korištenje digitalnih identiteta i razmatranjem kako rješenja digitalnog identiteta širiti kroz različite sektore, uključujući zdravstvo, bankarstvo i finansije.

Pored učešća na konferenciji, organizatori su obavili i razgovor sa direktorom Badnjevićem. U ovom razgovoru, detaljno je pojasnio ulogu i doprinos IDDEEA BiH u procesu digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini, mehanizme zaštite podataka prilikom pristupa BiH identitetu, te postavljanje standarda i usklađivanje sa eIDAS regulativom iz oblasti identifikacionih dokumenata.

(NovaSloboda.ba)