Iz stare štampe:  Sprovod sedmorice rudara u Mostaru, 20. maja 1926. godine

U listu Večernja pošta, od 20. maja 1926. godine, objavljena je vijest o sprovodu sedmorice rudara u Mostaru, pratimo nastavak drame oko pogibije rudara.

“Sprovod sedmorice rudara, 1926.

„Žrtve iz mostarskog rudnika – veličanstveni pokop, kome prisustvuje 5000 građana.

Mostar, 20. maja. Dok se na upravi mostarskoj; rudnika vijala crna zastava, a fabričke sirene pištalc. grnule su jučer poslije podne velike mase svijeta k odrima sedam žrtava nesreće u rudniku. Plač i kukanje majki, žena, sestara i djece miješao se sa sireninim vriskovima. Na crnom čohom pokrivenom podiumu ležalo je 7 sanduka okićeno cvijećem.

Mase su svijeta pridolazile. Oko 2 sata došao je direktor svih državnih rudnika g. dr. ing. I. T u r i n a. Izaslanik ministarstva šuma i ruda g. ing. Tibold, nar. poslanik g. Salih Baljić, predstavnici svih civilnih i vojnih vlasti. Ispred drugova rudara i cijelog radništva iz Jugosla-vije oprostio se njihov drug, rudar Pavlić. Po tom su govorili g. dr. ing. Turina, Tibold, a tačno u 3 sata krenuo je sprovod. Pištaljke sa svih fabrika zapištale su i pištale su pola sata. Sprovod je bio dug 1 jedan kilometar, u kome je učestvovalo 5000 osoba. Kola sa vijencima oko 30 ih je bilo, a najviše se isticao vijenac radničkog proleterija na kome je stajalo na jednoj vrpci napisano “zaplijenjeno”, a na drugoj “Radnički proletarijat”. U sprovodu su učestvovala pjevačka društva “Gusle” i “Hrvoje”, vojna i hrvatska muzika. Na novom groblju pokopani su Većeslav Pavlić i Mate Šteko. Tu je održao nagrobno slovo g. Ing. Vukčević i jedna djevojčica, koja je bacila po kitu cvijeća u otvorene grobove. Na to je sprovod krenuo na groblje »Smrčenjake«. gdje su druga tri pokopana, a po tom su otišli na srp. pravoslavno groblje, gdje su pokopana druga dva lijesa. Cijelim je putem pjevalo pjevačko društvo “Gusle”. U 7 i po sati završila se ova tužna povorka i radnlci-rudari, žrtve nesreće, predani su majci zemlji na vječni pokoj. Počivali u miru!”

Prilog; Mostar, Rudarska uprava 1920.ih.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)