Mostar Parking kreće sa radovima na uređenju javnih parkirališta

Nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma sa JP Komunalno d.o.o., Mostar Parking kreće sa radovima na uređenju javnih parkirališta prioritetno na tri lokacije: Centar 2, Zagrebačka ulica i naselje Luka.

Prva lokacija se nalazi u naselju Centar 2 kod novoizgrađene školske dvorane OŠ “Ilija Jakovljević”. Površina koja već godinama predstavlja veliki problem stanarima ovog naselja posebno u kišnim mjesecima kada se pretvori više u bazen nego u parking. Projektna dokumentacija i potrebne saglasnosti su dobijene, tako da uskorto kreću radovi. Planirana je izgradnja 97 parking mjesta sa rasvjetom i drvoredima. Ukupna procijenjena vrijednost radova je oko 260.000 KM. Početak radova očekuje se za nekoliko dana.

Druga lokacija je u Zagrebačkoj ulici odnosno ulici Kralja Zvonimira, gdje su srušeni bespravni objekti. Projektom je planirano uređenje parterne površine, te će stanari ovog naselja dobiti 50. ak novouređenih parking mjesta. kao i novouređenu zelenu površinu sa rasvjetom i pješačkim stazama. U ovom projektu trenutno s u fazi ishodovanja suglasnosti od gradskog Odjela za urbanizam. Vrijednost radova je procijenjena na oko 80.000 KM.

Treća lokacija je naselje Luka, gdje se za dugogodišnji problem parkiranja u tom naselju uspjelo pronaći rješenje u saradnji sa Zavodom za prostorno planiranje grada Mostara, te je u toku izrada projektne dokumentacije. Idejno je planirano oko 80.ak parkinga u tom dijelu grada, što je vrlo važno s obzirom  na blizinu starog grada, potrebu parkiranja lokalnog stanovništva, ali i potrebu za parkiranjem u turističkim zonama. Nakon izrade projektne dokumentacije i dobijanja potrebnih saglasnosti, kako ističu iz Mostar Parkinga, moći će se dati i tačnija procjena vrijednosti radova.

Mostar Parking. i nakon završetka ovih lokacija. nastavlja dalje sa pripremanjem novih lokacija za renovacije postojećih i izgradnju novih parking površina. Samo u ovoj godini planirano je preko 700.000 KM ulaganja u poboljšanje parking infrastrukture, nove parking aparate, kako bi parkinzi bili uređeniji, a usluga jednostavnija za korištenje.

(NovaSloboda.ba)