Iz stare štampe: Iz Mostara, Jugoslovenski list, 3. marta 1927. godine

U Jugoslovenskom listu od 3. marta 1927. godine, objavljena je rubrika “Iz Mostara”, u kojoj se oglašava otvorenje jedne specijalističke privatne ambulante u Mostaru.

“Iz Mostara

Otvorenje ambulante za unutrašnje bolesti u Mostaru.

Ovih dana otvorio sam ambulantorij za unutrašnje bolesti u Mostaru, nakon dovršene specijalizacije u unutrašnjim bolestima u Beču. Ambulatorij sam snabdio uz ostala dijagnostička pomagala i sa  Röntgenovim aparatom.

Dr- Vjekoslav Glavadanović, specijalista za unutarnje bolesti – Mostar

Vojvode Mišića ulica, vila Gusti, Telefon broj 125.”

Prilog: vila Gusti, Liska, 1926. godine

Priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)