Dodjela Nobelove nagrade Handkeu je jasan znak povratka fašizma

Devetog decembra 1948. godine usvojena je Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, a 2015. godine je 9. decembar određen kao Međunarodni dan sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i sprječavanja tog zločina.

U 21. vijeku Evropski parlament je donio četiri rezolucije kojima se obavezao da se zločin genocida počinjen u Srebrenici neće više nikada desiti na tlu Evrope, te da Srbija kao ključni negator genocida neće biti primljena u Evropsku uniju dok ne prestane negirati genocid u Srebrenici i dok ne prihvati i primjeni presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Dodjela Nobelove nagrade od strane Švedske akademije jednom od najvećih negatora genocida je povratak Evrope u najmračnija vremena 20. vijeka, pred I i II svjetski rat kada su se podržavali i glorifikovali zločinci koji su osmislili i holokaust.

Erik Gotfrid Kristijan Brant, švedski političar i član švedskog parlamenta je 1939. zvanično nominovao Adolfa Hitlera za Nobelovu nagradu. Poslije II svjetskog rata su rekli da je to bila šala.

“Fašisti su dobili svoju satisfakciju nakon 80 godina dodjelom Nobelove nagrade Peteru Handkeu.

Putuj Evropo!”, navodi se u saopštenju Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

(NovaSloboda.ba)