Vlada HNK-a: Imenovan Policijski odbor MUP-a HNK-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je danas Rješenje o imenovanju Policijskoga odbora, koji je mjerodavan kada su u pitanju žalbe, ali i druge odluke i radnje od strane Uprave policije, a koje se odnose na status policijskih službenika. Takođe, dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos 20 namještenika i 5 državnih službenika za radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog prestanka radnoga odnosa radi smrti uposlenika ili odlaska u penziju.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila izvještaj Službe za zapošljavanje HNK-a o utrošenim novčanim sredstvima za isplatu jednokratne novčane pomoći nezaposlenim osobama. Tokom rasprave, istaknuto je kako je za tu namjenu, Odlukom Vlade od 22. avgusta2022. godine, odobren utrošak od 2,722.500,00 KM. Budući da je, prema izvještaju Službe, za tu namjenu preostalo još 642.300 KM, Vlada je Službi za zapošljavanje odobrila da osobama koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć a nisu dostavile ispravan broj tekućega računa, odnosno onima koje su se nalazile na evidenciji Službe na dan 1. jula 2022. godine a nisu podnijele zahtjev za isplatu, rok za naknadnu prijavu produži do 31. prosinca tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vlada je razmotrila Prednacrt Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i pristigle primjedbe i prijedloge lokalnih zajednica i drugih učesnika prosvjetnoga sistema, te zadužila resorno ministarstvo da, na osnovu provedene rasprave, za jednu od predstojećih sjednica, pripremi Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta HNK-a i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine. Istaknuto je kako se sve budžetske obaveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje budžeta za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznoga zdravstvenog osiguranja HNK-a radi ussglašavanja cijena lijekova, te dopune Pozitivne liste lijekova sa zaštićenim imenima u sklopu generičkoga naziva, oblika i jačine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je danas usvojila Odluku, kojom je dala saglasnost za raspisivanje Javnoga poziva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama djece boraca u iznosu od 340.000 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, usvojila Odluku o produženju važenja godišnjega ugovora o izvođenju radova zimskoga održavanja regionalnih i priključnih cesta u kantonu. Takođe je usvojila Odluku o odobravanju implementacije dijela Plana i programa Ministarstva saobraćaja i veza – Uprave za ceste u iznosu od 1.235.540,48 KM, koja će omogućiti da se, zajedno s jedinicama lokalne samouprave i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, završi dio planiranih projekata održavanja, rekonstrukcije i modernizacije putne mreže. Vlada je usvojila Odluku kojom je dala saglasnost za zaključenje Ugovora između Federalnoga ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva saobraćaja i veza – Uprave za ceste i AMITEA d.o.o. Mostar za asfaltiranje lokalnih cesta u naseljenom mjestu Domanovići-Grad Čapljina i za asfaltiranje lokalnih cesta u Gradu Stocu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoa malog i srednjeg preduzetništva u HNK-u za period 2023.-2027. Budući da su Vlada i Skupština ranije usvojili Strategiju razvoja HNK-a za period 2021.-2027. koja je multidisciplinarni i multisektorski krovni dokument, a čija je namjena usmjeravati cjelokupni razvoj HNK-a, potreba za pokretanjem sektorskih strategija logičan je slijed. Iz tog je razloga resorno ministarstvo pristupilo izradi Strategije razvoja maloga i srednjeg preduzetništva u HNK-u.

Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Vlada je dala saglasnost kojom se odobravaju potrebna sredstva za okončanje Projekta CUHaCHA, koji ima za cilj očuvati zajedničko nasljeđe projektom obuhvaćenoga područja.

Vlada je dala saglasnost Uredu predsjednika Vlade da aplicira na MED projekt – Mediteranske izvrsne destinacije zelenoga turizma te, ukoliko projekat bude odobren, provede aktivnosti na njegovoj implementaciji.

(NovaSloboda.ba)